KNmasters รับทำเว็บไซต์ WordPress SEO Backlink การตลาดออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าของเว็บไซต์กับผู้รับจ้างทำเว็บไซต์ โดยข้อตกลงนี้จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น

นิยามศัพท์

 • WordPress: เป็นซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) แบบโอเพนซอร์ส ที่ใช้สร้างเว็บไซต์และบล็อก
 • WordPress Developer: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress
 • Theme: เทมเพลตสำเร็จรูปที่ใช้สร้างเว็บไซต์ WordPress
 • Plugin: ส่วนเสริมที่ใช้เพิ่มหรือปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ WordPress
 • Design: การออกแบบหน้าตาเว็บไซต์
 • SEO: การทำให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ บนผลการค้นหาของ Google
 • Hosting: การให้บริการเช่าพื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อเก็บข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และอีเมล์
 • Domain name: ชื่อโดเมนของเว็บไซต์
 • Sub domain: โดเมนเนมสำรอง หรือ โดเมนเนมย่อย
 • SSL: โปรโตคอลที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลเว็บไซต์
 • Features: ระบบเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ระบบซื้อของ ระบบการจอง เป็นต้น
 • Template Layout: โครงสร้างเว็บไซต์แบบตั้งต้น
 • Name Server (DNS): เซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนเป็นที่อยู่ IP

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบเว็บไซต์ตามที่ตกลงกันไว้ **ทางเราไม่รับออกแบบรูปหรือแบนเนอร์ ทาง ผู้ว่าจ้าง ต้องจัดเตรียมมาเอง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ การจัดเตรียมข้อมูล
 • การพัฒนาเว็บไซต์: ลงระบบ ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของเว็บ WordPress
 • การทดสอบ: การทดสอบการทำงานและประสิทธิภาพของเว็บไซต์
 • การแก้ไขงาน: สามารถแก้ไขงานได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ การแก้งาน
 • การดูแลรักษาเว็บไซต์: หลังพัฒนาเว็บไซต์จนเสร็จและไม่มีการแก้งานเพิ่มเติม ทางเราจะมีบริการหลังการขายให้ฟรี 1 ปี เฉพาะกรณีที่เปิด Hosting กับทางเราเท่านั้น
 • การทำ SEO เบื้องต้นปรับปรุงเนื้อหาหรือโครงสร้างให้สอดคล้องกับ SEO มากขึ้น อ่านเพิ่มเติมที่ SEO Optimize

ขนาดของงาน

ทางเรารับงานตั้งแต่ ขนาดเล็ก – ขนาดกลาง เราไม่รับงานที่มีขนาดใหญ่ สมาชิกจำนวนมาก (หลักแสน) ระบบฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงมากๆ หรือ ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (หลักหลายล้านเรคคอร์ด) เนื่องจากทางเราพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ระบบ CMS จึงไม่เหมาะกับงานที่มีขนาดใหญ่

ประเภทงาน

ทางเราไม่รับงานนอกเหนือประเภทดังนี้ พัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบ WordPress, การปรับปรุงแก้ไข UX UI เว็บไซต์ WordPress, รวมไปถึงประเภทเว็บไซต์ ต่อไปนี้

 1. เว็บไซต์ E-commerce
 2. เว็บไซต์ Sale Page, Landing Page
 3. เว็บไซต์ Business, Information
 4. เว็บไซต์ Booking (ยังไม่พร้อมรับงาน)
 5. เว็บไซต์ Blog (ยังไม่พร้อมรับงาน)

ระยะเวลาการจ้างงาน

ระยะเวลาการจ้างงาน คือ ระยะเวลาที่นับจากวันที่ผู้รับจ้างเริ่มทำงาน โดยระยะเวลาการจ้างงานจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เลือก หากเป็นแพ็กเกจเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนของระบบมาก ระยะเวลาการจ้างงานจะอยู่ที่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป โดยท่านสามารถดูระยะเวลาการจ้างงานได้ที่แพ็กเกจนั้นๆ

การจัดเตรียมข้อมูล

ทางผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียมข้อมูลที่จะต้องลงในเว็บไซต์ (ไฟล์ข้อความที่ไม่ใช่ PDF, ไฟล์ภาพ .jpg .gif และอื่นๆ ที่สามารถ copy ออกมาใช้งานได้) ที่ต้องการจะใช้ลงในเว็บไซต์ทั้งหมด ภายในวันที่เรากำหนด (กำกับในใบสัญญาการจ้างงาน) โดยแยกข้อมูลให้เป็นของแต่ละหน้าเมนูและตามหัวข้อนั้นๆ ให้ชัดเจน

การจ่ายค่าจ้าง

การชำระเงิน ราคาขึ้นตามใบเสนอราคา และแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด

 • งวดที่ 1 : เป็นจำนวน 70% ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมด เงินมัดจำล่วงหน้า เมื่อตกลงว่าจ้างงาน โดยเงินส่วนนี้เราจะนำไปใช้ในการเปิด Hosting, จด Domain name และ ซื้อ Theme หรือ Plug-in ที่จำเป็นต้องใช้
 • งวดที่ 2 : เป็นจำนวน 30% ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมด จ่ายเมื่องานแล้วเสร็จ และมีการส่งมอบงานแล้วตาม

การแก้ไขงาน

ในการแก้ไขงานกับทางเรา หลังจากที่เราได้ส่ง demo แรกไปแล้ว ทางผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขชิ้นงานฟรีได้ 3 ครั้ง (การแก้งานแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 50% ของเว็บไซต์ เช่น ขอเปลี่ยน Design เว็บไซต์ทั้งหมด แบบนี้ทางเราจะขอไม่แก้ไขฟรีครับ) ในแต่ละครั้ง สามารถแก้ไข Design ข้อความ รูปภาพ ได้ตามใจชอบ **โดยไม่รวมการขอเพิ่ม Features นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ครั้งแรก แต่หากต้องการเพิ่ม Features สามารถดูได้ที่ การขอเพิ่ม Features ครับ

ในกรณีที่จำเป็นต้องการแก้ไขงานมากกว่า 3 ครั้ง ในครั้งที่ 4 เป็นต้นไป การแก้ไขงานจะต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยทางเราจะพิจารณาตามกรณีนั้นๆ เป็นพิเศษ

SEO Optimize

หลังจากพัฒนาเว็บไซต์ไปในระดับหนึ่งแล้ว ทางเราจะทำ SEO เบื้องต้นให้ (เบื้องต้นเท่านั้น) สาเหตุที่ต้องบอกเช่นนี้ เพราะในสายงานจริงๆ แล้ว การทำเว็บไซต์ กับ การทำ SEO จะเป็นคนละเทคนิคกัน ไม่นับเป็นงานเดียวกัน ซึ่งส่วนมาก นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer) จะไม่ถนัดด้านการทำ SEO มากนัก สิ่งที่เราจะทำการปรับ SEO มีดังนี้

 1. ติดตั้ง Plugin Yoast SEO 
 2. ใส่ Keyword ที่เกี่ยวข้อง 1 keyword ต่อ 1 หน้า รวมถึงการแก้ Title, Meta Description, Tag html
 3.  เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ด้วยการทำ Speed Optimize, Lazy load, Image .webp และการตั้งค่า cache

ขั้นตอนการทำงาน

 1. หลังจากชำระเงินงวดแรกแล้ว ทางเราจะรีบดำเนินการจด Domain และเปิดพื้นที่เว็บไซต์ (Hosting) ภายใน 24-48 ชั่วโมง หาก ผู้ว่าจ้าง มี Domain name เดิมอยู่แล้ว ทางเราจะจัดทำเว็บไซต์ ในพื้นที่เว็บไซต์ (Hosting) โดยจะใช้ Domain name สำรองชื่ออื่นก่อน *ทางเราตกลงกับทีมงานไว้ว่า จะขอดำเนินการสร้างเว็บไซต์บนพื้นที่เว็บไซต์จริง (Hosting) โดยใช้โดนเมนเนมสำรอง (Sub domain) ไม่มีการทำไว้แล้วค่อยอัปขึ้น Server ทีหลัง เพราะจะทำให้กระบวนการทำงานซับซ้อน และเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลขณะอัปขึ้น Server
 2. ทางเราจะสร้างโครงหน้าเว็บไซต์ (Template Layout) ตามที่ได้ตกลงกันไว้ และแสดงให้ดูผ่านหน้าเว็บไซต์ ผ่านทางโดเมนเมนสำรอง (Sub domain) โดยอาจนำข้อมูลที่ ผู้ว่าจ้าง ส่งมาให้มาติดตั้งภายในเว็บเพียงบางส่วน หรือ ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบท ในขั้นตอนนี้เพื่อให้ ผู้ว่าจ้าง ได้ดูและตัดสินใจเลือก ถ้าตัดสินใจได้แล้วทางเรา ถึงจะดำเนินการขั้นตอนต่อไป โดยยึดเอาโครงสร้างหน้าเว็บไซต์ (Template Layout) นั้นเป็นหลัก
 3. ทางเราจะทยอยนำข้อมูลที่ทาง ผู้ว่าจ้าง ได้ส่งมอบให้ลงตามหน้าและเมนูต่างๆ โดยไม่ได้เรียบเรียงตามลำดับหน้าในใบเสนอราคาแต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมจากข้อมูลที่ได้รับจาก ผู้ว่าจ้าง ซึ่งแต่ละหน้าเมื่อทำเสร็จ เราจะแจ้งไปให้ ผู้ว่าจ้าง ทราบเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงจนเสร็จครบทุกหน้า
 4. ทางเราจะทำการตรวจสอบอีกครั้งและเก็บรายละเอียดที่ตกค้างอยู่ให้เรียบร้อย เมื่อทำเว็บเสร็จแล้วทางเราจะนำเว็บไซต์จากโดนเมนเนมสำรอง (Sub domain) ขึ้นมายังโดนเมนเนมจริง และทำการติด Google Search Console และ Google Analytics **ในกรณีที่ ผู้ว่าจ้าง มี Hosting อยู่แล้ว ผู้ว่าจ้าง ต้องนำค่า Name Server (DNS) ของทางเรา ไปแจ้งให้ผู้จดชื่อโดเมนเดิมทำการเปลี่ยนค่า Name Server (DNS)
 5. ทางเราจะส่งมอบงานให้แก่ ผู้ว่าจ้าง ทาง E-mail/โปรแกรมแชท เช่น Line พร้อมกับคู่มือการจัดการเว็บไซต์เบื้องต้น และชำระเงินงวดสุดท้าย เข้าบัญชีของทางเรา

การขอเพิ่ม Features

กรณีที่ ผู้ว่าจ้าง ต้องการให้ทำหน้าเว็บเพ็จเพิ่มเติมและ/หรือลูกเล่นที่นอกเหนือจากที่ตกลงกันมาครั้งแรก จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมตั้งแต่ 400 บาท/ชั่วโมง หรือ มากกว่า ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานที่เพิ่มขึ้น