การวิเคราะห์ผลลัพธ์ Local SEO

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ Local SEO
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)

การทำ Local SEO ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดึงดูดลูกค้าในพื้นที่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ Local SEO เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่นำมาใช้และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น บทความนี้จะครอบคลุมถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ Local SEO

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ Local SEO

1. การใช้ Google Analytics

Google Analytics เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 • การติดตั้ง Google Analytics: หากยังไม่ได้ติดตั้ง Google Analytics บนเว็บไซต์ คุณควรทำการติดตั้งโดยเพิ่มโค้ดติดตามลงในเว็บไซต์ของคุณ
 • การติดตามผู้เยี่ยมชม: ดูจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และระบุว่าพวกเขามาจากที่ไหน (เช่น การค้นหาท้องถิ่น, โซเชียลมีเดีย, เว็บไซต์อ้างอิง)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากร: วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากร เช่น อายุ เพศ และตำแหน่งที่ตั้งของผู้เยี่ยมชม เพื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมเว็บไซต์
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมการเยี่ยมชม: ดูว่าผู้เยี่ยมชมทำอะไรบ้างบนเว็บไซต์ของคุณ เช่น หน้าที่พวกเขาเยี่ยมชม ระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ และอัตราการตีกลับ (bounce rate)

2. การใช้ Google Search Console

Google Search Console ช่วยให้คุณเข้าใจถึงการทำงานของเว็บไซต์ในผลการค้นหาของ Google

 • การติดตั้ง Google Search Console: ยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของคุณและเชื่อมต่อกับ Google Search Console
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพการค้นหา: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงผล (impressions), การคลิก (clicks), และตำแหน่งเฉลี่ย (average position) ของคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับ Local SEO
 • การแก้ไขปัญหา: ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับของเว็บไซต์ เช่น ข้อผิดพลาดในการจัดทำดัชนี (indexing errors), ลิงก์ที่เสีย (broken links), และปัญหาอื่น ๆ

3. การใช้ Google My Business Insights

Google My Business Insights ให้ข้อมูลที่มีค่าที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาและการมีส่วนร่วมกับโปรไฟล์ธุรกิจของคุณ

 • การดูข้อมูลการค้นหา: ดูว่ามีคนค้นหาและพบธุรกิจของคุณบ่อยแค่ไหน โดยการค้นหาทางตรง (direct searches), การค้นพบ (discovery searches), และการค้นหาตามแบรนด์ (branded searches)
 • การดูข้อมูลการกระทำของลูกค้า: วิเคราะห์การกระทำของลูกค้า เช่น จำนวนครั้งที่มีการโทร, การขอเส้นทาง, และการเยี่ยมชมเว็บไซต์จากโปรไฟล์ Google My Business
 • การดูข้อมูลการมีส่วนร่วม: ดูจำนวนการดูรูปภาพ (photo views) และจำนวนการดูโพสต์ (post views) ที่คุณแชร์บน Google My Business

4. การวิเคราะห์รีวิวและการตอบกลับ

รีวิวออนไลน์มีผลต่อการจัดอันดับในผลการค้นหาท้องถิ่น การวิเคราะห์รีวิวและการตอบกลับรีวิวเป็นสิ่งสำคัญ

 • การติดตามรีวิว: ดูจำนวนรีวิวทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย และแนวโน้มของรีวิว (รีวิวเพิ่มขึ้นหรือลดลง)
 • การตอบกลับรีวิว: ตอบกลับรีวิวทั้งบวกและลบอย่างมืออาชีพ เพื่อแสดงความใส่ใจและความรับผิดชอบ
 • การวิเคราะห์เนื้อหารีวิว: วิเคราะห์เนื้อหาในรีวิวเพื่อหาจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงของธุรกิจ

Backlinks และ citation มีผลต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ในสายตาของเครื่องมือค้นหา

 • การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Backlinks: ใช้เครื่องมือเช่น Ahrefs, Moz, หรือ SEMrush เพื่อวิเคราะห์และติดตาม Backlinks ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของคุณ
 • การตรวจสอบ Citation: ตรวจสอบและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลธุรกิจของคุณ (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) ถูกต้องและสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม

6. การใช้เครื่องมือเฉพาะทาง

มีเครื่องมือหลายตัวที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ผลลัพธ์ Local SEO อย่างละเอียด

 • BrightLocal: ช่วยในการวิเคราะห์และติดตามการจัดอันดับในผลการค้นหาท้องถิ่น รีวิว และ Citation
 • Yext: ช่วยในการจัดการและตรวจสอบข้อมูลธุรกิจบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
 • Moz Local: ช่วยในการวิเคราะห์และปรับปรุงการมองเห็นของธุรกิจในผลการค้นหาท้องถิ่น

สรุป

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ Local SEO เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เครื่องมือและวิธีการหลายอย่างร่วมกัน การใช้ Google Analytics, Google Search Console, Google My Business Insights, การวิเคราะห์รีวิวและการตอบกลับ, การติดตาม Backlinks และ Citation และการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ Local SEO ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง คุณจะสามารถดึงดูดลูกค้าในพื้นที่ท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ Google Analytics ช่วยในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ Local SEO อย่างไร?

Google Analytics ช่วยในการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชม แหล่งที่มาของการเข้าชม และพฤติกรรมการเยี่ยมชม เช่น หน้าที่ผู้เยี่ยมชมดู ระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ และอัตราการตีกลับ (bounce rate) ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่ากลยุทธ์ Local SEO ของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด และช่วยให้คุณปรับปรุงเนื้อหาและการตลาดออนไลน์ได้ตามความต้องการของผู้เยี่ยมชม

Google My Business Insights มีประโยชน์อย่างไรในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ Local SEO?

Google My Business Insights ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้ากับโปรไฟล์ธุรกิจของคุณ คุณสามารถดูจำนวนการค้นหาทางตรง การค้นพบ และการค้นหาตามแบรนด์ นอกจากนี้ยังสามารถดูจำนวนครั้งที่ลูกค้าคลิกเพื่อโทร, ขอเส้นทาง, และเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจถึงการมองเห็นของธุรกิจในผลการค้นหาท้องถิ่น และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้

รีวิวออนไลน์มีผลต่อการวิเคราะห์ผลลัพธ์ Local SEO อย่างไร?

รีวิวออนไลน์มีผลโดยตรงต่อการจัดอันดับในผลการค้นหาท้องถิ่น รีวิวที่ดีและเป็นบวกช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้าใหม่ การติดตามและวิเคราะห์รีวิวช่วยให้คุณเข้าใจความคิดเห็นของลูกค้าและรับรู้ถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงของธุรกิจ การตอบกลับรีวิวอย่างมืออาชีพแสดงถึงความใส่ใจและการบริการที่ดี ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการจัดอันดับในผลการค้นหาท้องถิ่นและเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจ

ติดต่อเรา

บทความที่น่าสนใจ

top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
การทำ Local SEO (Search Engine Optimization) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และธ...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
การสร้าง Backlink เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำ SEO โดยเฉพาะสำหรับ Local SEO ซึ่งมุ่งเน้นการปรับ...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
Local SEO (Search Engine Optimization) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และธุรกิจออน...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
Local SEO (Search Engine Optimization) คือการปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาออนไลน์เพื่อเพิ่มการมองเห็นใน...
legal hand businesswoman advisor business woman checking planning analyze investment marketing laptop office seo search engine optimization digital marketing success (Website)
การหาลิงก์ย้อนกลับ (Backlink) จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการปรับปรุง SEO ของเ...
legal hand businesswoman advisor business woman checking planning analyze investment marketing laptop office seo search engine optimization digital marketing success (Website)
การสร้าง Backlink เป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ใหม่ Backlink คือ ลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์อ...