Monday - Sunday : 06.00 A.M. - 11.59 P.M.
KNmasters
เพิ่มเพื่อน
Knmasters
6 เหตุผลที่ควรมีนักออกแบบมืออาชีพมาช่วยยกระดับธุรกิจ
6 เหตุผลที่ควรมีนักออกแบบมืออาชีพมาช่วยยกระดับธุรกิจ

Share This Post

การออกแบบกราฟิกเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้อื่น นอกจากความสวยงาม งานกราฟิกยังทำหน้าที่สำคัญคือการถ่ายทอดอัตลักษณ์ ความโดดเด่น ตลอดจนเรื่องราวสำคัญที่จะส่งต่อให้ผู้อื่นทราบ อย่างไรก็ดีในฐานะเจ้าของกิจการ หลายครั้งอาจรู้สึกว่าการลงทุนในเรื่องนี้อาจดูเกินความจำเป็นในการจ้างมืออาชีพภายนอกให้ดูแลเรื่องสำคัญดังกล่าว แต่ด้วยเหตุผลต่อไปนี้จะทำให้ผู้ประกอบการเห็นว่า ในหลายสถานการณ์การจ้างมืออาชีพภาพนอกหรือการจ้างนักออกแบบฟรีแลนซ์นั้นนับเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่าเพื่อผลสำเร็จของโครงการ

6 เหตุผลที่ควรมีนักออกแบบมืออาชีพมาช่วยยกระดับธุรกิจ

1. พลังแห่งการโน้มน้าวใจ

การออกแบบกราฟิกคือศิลปะในการโน้มน้าวใจและส่งเสริมแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ เมื่อผู้ประกอบการไม่ได้สื่อสารกับลูกค้าด้วยวาจา แต่กำลังสื่อสารกับพวกเขาด้วยสายตา การออกแบบที่ดีจะทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับแบรนได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีผ่านโลโก้ การดีไซน์เว็บ ภาพวาด หรือการออกแบบกราฟิกต่างๆ ซึ่งนักออกแบบมืออาชีพจะมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี โดยยังสามารถทำให้เห็นความแตกต่างและแยกแยะตัวเองจากแบรนด์อื่นๆ ที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกันกับตัวผู้ประกอบการได้ด้วย

การออกแบบที่ดีทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความเป็นมิตร เกิดความประทับใจ เข้าถึงแบรนด์ได้ง่าย การออกแบบที่โดดเด่นจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภคทั้งโดยเจตนาและโดยจิตใต้สำนึก การลงทุนในการออกแบบกราฟิกที่มีคุณภาพจึงช่วยเพิ่มความสามารถของแบรนด์ให้โดดเด่นอยู่ในใจของผู้มีอำนาจตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์

2. สุนทรียภาพทางสายตา

การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของแบรนด์ตรงตามความสวยงามของภาพ ซึ่งท้ายที่สุดการออกแบบจะช่วยให้แต่ละคนรู้ว่าแบรนด์ของเราเป็นใคร และสามารถระบุตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน

ขณะเดียวกัน ในการนำเสนอแนวคิดใดๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หรือออนไลน์ตั้งแต่นามบัตรไปจนถึงป้ายโฆษณา โลโก้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ ล้วนต้องมีการสร้าง “ภาพจำ” ที่สะท้อนถึงแบรนด์และสอดคล้องกับอัตลักษณ์องค์กร การออกแบบกราฟิกที่ยอดเยี่ยมจึงช่วยสรุปแนวคิดเหล่านี้ในแบบที่ดึงดูดสายตา ผู้คนในปัจจุบันไม่มีเวลามากพอที่จะอ่านรายละเอียดในเอกสารที่พยายามโน้มน้าวให้พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์ แต่ยินดีดูรูปภาพที่สามารถถ่ายทอดจุดประสงค์เดียวกัน นอกจากนี้ การออกแบบกราฟิกต้องมีความสอดคล้องกันเพื่อสร้างความไว้วางใจ และเพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์เป็นที่รู้จัก จึงต้องอาศัยการออกแบบกราฟิกที่ดีที่จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์

3. กลยุทธ์สู่หลักชัย

การดำเนินธุรกิจย่อมต้องมีการวางกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความสำเร็จฉันใด ในขั้นตอนการออกแบบก็ย่อมต้องมีการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ การระดมความคิดจากหลายๆ ฝ่ายจึงช่วยสร้างผลลัพธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ และหลายครั้งการทำทุกอย่างด้วยตัวเองก็แทบไม่ได้ประโยชน์เท่ากับการระดมความคิดเห็นร่วมกับนักออกแบบมืออาชีพซึ่งจะช่วยพัฒนากระบวนการออกแบบได้ดีขึ้น

4. มุมมองใหม่

ในฐานะเจ้าของธุรกิจย่อมมีโอกาสมากที่จะประสบปัญหากับอาการสมองตีบตันเมื่อต้องคิดไอเดียใหม่ๆ ดังนั้น เมื่อรู้สึกคิดอะไรไม่ได้ผล วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการรับแนวคิดใหม่ๆ คือการได้รับมุมมองจากภายนอก นักออกแบบกราฟิกเป็นมุมมองภายนอกที่สมบูรณ์แบบเพราะพวกเขาสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเข้าถึงโครงการจากมุมมองใหม่ โดยพวกเขาอาจสังเกตเห็นบางอย่างที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสีหรือแบบอักษรที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งบ่อยครั้งการปรับแต่งเล็กน้อยเหล่านี้จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์จากคู่แข่ง

5. รูปธรรมของวิสัยทัศน์

หลายครั้งที่เจ้าของกิจการเคยมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง แต่มีปัญหาหงุดหงิดเกิดขึ้นคือการนำความคิดนั้นมาวางให้เป็นภาพลงบนกระดาษหรือทำให้มันมีชีวิตขึ้นมา สิ่งเหล่านี้กราฟิกดีไซเนอร์ช่วยได้ เพราะพวกเขามีความถนัดในการนำวิสัยทัศน์หรือความคิดมาตีแผ่ให้เห็นเป็นภาพ ช่วยสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย และทำให้มันกลายเป็นความจริงในเชิงการออกแบบ โดยบ่อยครั้งนักออกแบบกราฟิกจะเพิ่มองค์ประกอบพิเศษที่ช่วยเพิ่มความคิดของผู้ประกอบการที่อาจคาดไม่ถึงมาก่อนจนท้ายที่สุดผู้ประกอบการก็จะได้รับ “การแสดงภาพของความคิด” ที่ดีขึ้นกว่าที่เคยคิดไว้

6. เวลาเป็นสิ่งมีค่า

เจ้าของกิจการหลายคนยังมีความรู้สึกว่าการว่าจ้างนักออกแบบภายนอกเป็นการสิ้นเปลืองเกินเหตุ ทำให้ต้องเสียเวลามาลงรายละเอียดในเรื่องนี้โดยใช้คนภายในบริษัทเองซึ่งอาจไม่ได้มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญในการออกแบบโดยตรง หากผู้ประกอบการตัดสินใจที่จะจัดการในเรื่องการออกแบบกราฟิกกันเอง นั่นหมายความว่าคนในบริษัทจำเป็นต้องวางงานสำคัญอื่นๆ ที่แต่ละคนกำลังทำอยู่ ยิ่งหากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบงานกราฟิกโดยยังไม่มีพื้นฐานมากนัก ก็ยิ่งต้องเสียเวลาไปกับการสอนตัวเอง แทนการใช้เวลาไปกับงานที่จำเป็นมากกว่า

อย่างที่เราทราบกันดีว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการจ่ายเงินให้ใครสักคนเพื่อออกแบบกราฟิกของบริษัท ก็เท่ากับว่าเป็นการให้เวลากับตัวเองมากขึ้นในการสร้างสรรค์งานด้านอื่นๆ ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ

ในกรณีที่มีเรื่องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ความจริงแล้วในปัจจุบันมีนักออกแบบกราฟิกจำนวนมากที่ทำงานอิสระ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาคุ้นเคยกับการทำงานภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่แตกต่างกัน และสามารถสร้างผลงานที่ดูไม่เหมือนได้รับการออกแบบมาอย่างถูก ๆ ด้วย ผู้ประกอบการจึงสามารถเปิดใจและพูดคุยกับนักออกแบบในเรื่องงบประมาณได้ตามความเหมาะสม

ผู้ประกอบการย่อมใส่ใจธุรกิจของตัวเอง ในฐานะเจ้าของธุรกิจก็ย่อมต้องการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง และรู้ดีว่าการมองข้ามแง่มุมบางอย่างในธุรกิจของตัวเองจะไม่ส่งผลดีต่อคุณในระยะยาวหากต้องการให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ จึงมีความจำเป็นต้องจ้างคนที่เหมาะสมที่จะช่วยพาธุรกิจไปอยู่ในจุดที่ต้องการ

หากผู้ประกอบการคนใดพร้อมที่จะจ้างนักออกแบบกราฟิกที่สามารถยกระดับธุรกิจไปอีกขั้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่ได้รวบรวมฐานข้อมูลนักสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์ม CONNECT by CEA แคมเปญ Creator’s Marketplace ตลาดงานสำหรับนักสร้างสรรค์ ที่ช่วยรองรับการหานักออกแบบที่เหมาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถเข้าถึงผลงาน และคัดเลือกนักสร้างสรรค์ที่ตรงตามความต้องการ นำไปสู่การจ้างงานหรือเจรจาซื้อขายทางธุรกิจต่อไปได้ โดยเรามีตัวอย่างนักออกแบบมืออาชีพที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลงานสำหรับกิจการของคุณให้โดดเด่นขึ้น เช่น

  • นิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อาร์ตไดเรกเตอร์แห่ง What The Duck ค่ายเพลงของคนรุ่นใหม่ ที่มีผลงานการออกแบบปกอัลบั้มให้กับศิลปิน F.HERO, Valentina Ploy, Plastic Plastic เป็นต้น โดยมีความเชี่ยวชาญในงานออกแบบทางด้านดนตรีต่างๆ เช่น Flyer Design, Poster Concert, Cover Single
  • June Jirapart แห่ง J.R.P. Studio & Co. นักวาดภาพประกอบและนักออกแบบตัวอักษร ที่บอกเล่าเรื่องราวด้วยการวาดภาพสไตล์วินเทจและผสมผสานตัวอักษรภาพวาดและเทคนิคอื่นๆ อย่างลงตัว เพื่อสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ต่าง ๆ
  • Zlapdash Studio สตูดิโองานออกแบบสำหรับงานสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์องค์กร งานวิชวล งานดีไซน์สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ภาพประกอบ ภาพถ่ายและวิดิโอ ฯลฯ ผ่านความเชื่อที่ว่า “ความรู้มีความสําคัญมาก ความรู้เชิงลึกสามารถพัฒนางานของลูกค้าได้” ทุกอย่างจึงทําด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
  • สตูดิโอ Openthink บริการงานออกแบบกราฟิกครบวงจรทั้งการออกแบบเว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์และโฆษณา ที่มีความเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย โดย openthink จะทํางานร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อค้นหาความต้องการเหล่านั้นและออกแบบไซต์ที่ดูดีและใช้งานได้ดีโดยเฉพาะสําหรับธุรกิจของแต่ละราย
  • Mountain บริษัทผู้ให้บริการทางด้านเว็บดีไซเนอร์เพื่อสร้างสรรค์ภาพลักษณ์องค์กรบนโลกออนไลน์ โดยจะช่วยสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้กับผู้ใช้งานที่ดี ผ่านผลงานคุณภาพสูงที่มอบให้กับลูกค้า

นักออกแบบกราฟิกคืออีกหนึ่งอาวุธทางการตลาด และการว่าจ้างนักออกแบบกราฟิกที่เป็นมืออาชีพ จะทำให้ภาพๆ เดียว สามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของแต่ละผู้ประกอบการได้

Table of Contents