การแก้ปัญหาการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน WordPress

การแก้ปัญหาการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน WordPress
homepage seen laptop screen (Website)

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน WordPress เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณสามารถดึงข้อมูลและแสดงผลได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดปัญหาการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Error Establishing a Database Connection) เว็บไซต์ของคุณจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ บทความนี้จะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างละเอียด

สาเหตุของปัญหาการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

 1. ข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง
  • ข้อมูลเช่นชื่อฐานข้อมูล, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, และโฮสต์ฐานข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาด
 2. เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลล่ม:
  • เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลอาจล่มหรือทำงานผิดปกติ
 3. ไฟล์ WordPress เสียหาย:
  • ไฟล์ของ WordPress อาจเสียหายหรือถูกแก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจ
 4. ปัญหาของโฮสติ้ง:
  • ผู้ให้บริการโฮสติ้งอาจมีปัญหาหรือกำลังทำการบำรุงรักษา
 5. ปัญหาจากปลั๊กอินหรือธีม:
  • ปลั๊กอินหรือธีมบางตัวอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ขั้นตอนการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

1. ตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

 • เปิดไฟล์ wp-config.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์รากของ WordPress และตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
define('DB_NAME', 'ชื่อฐานข้อมูลของคุณ');
define('DB_USER', 'ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ');
define('DB_PASSWORD', 'รหัสผ่านฐานข้อมูลของคุณ');
define('DB_HOST', 'โฮสต์ฐานข้อมูลของคุณ');
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด

2. ตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

 • เข้าสู่แผงควบคุมของโฮสติ้งและตรวจสอบสถานะของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล
 • ลองรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลหรือรีบูตเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด

3. ทดสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยตรง

 • สร้างไฟล์ PHP ชั่วคราวเพื่อทดสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เช่น testdb.php ด้วยเนื้อหาดังนี้:
<?php
$link = mysqli_connect('โฮสต์ฐานข้อมูลของคุณ', 'ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ', 'รหัสผ่านฐานข้อมูลของคุณ');
if (!$link) {
  die('Could not connect: ' . mysqli_error());
}
echo 'Connected successfully';
mysqli_close($link);
?>
 • อัปโหลดไฟล์นี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณและเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์ ถ้าการเชื่อมต่อสำเร็จ จะเห็นข้อความ “Connected successfully”

4. ซ่อมแซมฐานข้อมูล WordPress

เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ในไฟล์ wp-config.php:

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);
 • จากนั้นเข้าไปที่ URL นี้: http://yourwebsite.com/wp-admin/maint/repair.php
 • เลือก “Repair Database” หรือ “Repair and Optimize Database”
 • อย่าลืมลบโค้ดนี้ออกจาก wp-config.php หลังจากการซ่อมแซมเสร็จสิ้น

5. ตรวจสอบและปิดการใช้งานปลั๊กอินและธีม

 • ใช้ FTP หรือ File Manager ของโฮสติ้งเพื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ plugins เป็น plugins_old เพื่อปิดการใช้งานปลั๊กอินทั้งหมด
 • เปลี่ยนธีมกลับไปใช้ธีมค่าเริ่มต้นของ WordPress เช่น twentytwentyone โดยการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ธีมปัจจุบัน
 • ตรวจสอบว่าเว็บไซต์กลับมาทำงานปกติหรือไม่ หากใช่ ให้เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์กลับแล้วเปิดใช้งานปลั๊กอินทีละตัวเพื่อหาตัวที่มีปัญหา

6. ติดต่อผู้ให้บริการโฮสติ้ง

 • หากทำทุกขั้นตอนข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการโฮสติ้งของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ พวกเขาอาจมีวิธีการเพิ่มเติมในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

การแก้ปัญหาการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน WordPress อาจดูซับซ้อน แต่หากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นอย่างละเอียดและระมัดระวัง คุณจะสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไข เว็บไซต์ของคุณจะกลับมาทำงานได้ตามปกติ ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่คุณนำเสนอได้อีกครั้ง

ติดต่อเรา

บทความที่น่าสนใจ

top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
การทำ Local SEO (Search Engine Optimization) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และธ...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
การสร้าง Backlink เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำ SEO โดยเฉพาะสำหรับ Local SEO ซึ่งมุ่งเน้นการปรับ...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
Local SEO (Search Engine Optimization) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และธุรกิจออน...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
Local SEO (Search Engine Optimization) คือการปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาออนไลน์เพื่อเพิ่มการมองเห็นใน...
legal hand businesswoman advisor business woman checking planning analyze investment marketing laptop office seo search engine optimization digital marketing success (Website)
การหาลิงก์ย้อนกลับ (Backlink) จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการปรับปรุง SEO ของเ...
legal hand businesswoman advisor business woman checking planning analyze investment marketing laptop office seo search engine optimization digital marketing success (Website)
การสร้าง Backlink เป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ใหม่ Backlink คือ ลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์อ...