Backlink คืออไร?

Backlink คืออไร?
KNmasters

ในโลกของการทำ SEO (Search Engine Optimization) Backlink ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ในเครื่องมือค้นหา เช่น Google บทความนี้จะอธิบายว่า Backlink คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร? และวิธีการสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดอันดับสูงในผลการค้นหา

Backlink หรือที่เรียกว่า Inbound Link หรือ Incoming Link คือการลิงก์จากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง โดยที่เว็บไซต์ที่ได้รับลิงก์นั้นถือว่าได้รับ “คะแนนความน่าเชื่อถือ” จากเว็บไซต์ที่ลิงก์มาหา Backlink ทำหน้าที่เหมือนเป็นการรับรองจากเว็บไซต์อื่น ๆ ว่าเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์มานั้นมีเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ

Backlink มีความสำคัญอย่างมากในการทำ SEO เนื่องจากเครื่องมือค้นหา เช่น Google ใช้ Backlink เป็นหนึ่งในปัจจัยในการจัดอันดับเว็บไซต์ ความสำคัญของ Backlink มีดังนี้

 1. เพิ่มความน่าเชื่อถือ (Authority) ของเว็บไซต์
  • เว็บไซต์ที่มี Backlink จากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงจะได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือที่ดีจากเครื่องมือค้นหา
 2. ช่วยในการจัดอันดับในผลการค้นหา
  • เว็บไซต์ที่มี Backlink คุณภาพสูงจะมีโอกาสสูงขึ้นในการติดอันดับในผลการค้นหา
 3. เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์
  • Backlink ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าชมเว็บไซต์จากผู้ใช้ที่คลิกที่ลิงก์นั้นๆ
 4. สร้างความเชื่อมั่นในสายตาผู้ใช้
  • เว็บไซต์ที่ได้รับ Backlink จากแหล่งที่น่าเชื่อถือจะสร้างความเชื่อมั่นในสายตาผู้ใช้ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นมีคุณภาพ

Backlink สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตามคุณภาพและลักษณะของลิงก์ ดังนี้

 1. DoFollow Backlink
  • ลิงก์ที่ส่ง “คะแนนความน่าเชื่อถือ” จากเว็บไซต์ต้นทางไปยังเว็บไซต์ปลายทาง ทำให้เว็บไซต์ปลายทางได้รับประโยชน์ในการจัดอันดับ
 2. NoFollow Backlink
  • ลิงก์ที่ไม่ส่ง “คะแนนความน่าเชื่อถือ” จากเว็บไซต์ต้นทางไปยังเว็บไซต์ปลายทาง ใช้สำหรับลิงก์ที่ไม่ต้องการให้มีผลต่อการจัดอันดับ เช่น ลิงก์ในคอมเมนต์หรือโฆษณา
 3. Natural Backlink
  • ลิงก์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เมื่อเว็บไซต์อื่นลิงก์มายังเว็บไซต์ของคุณเนื่องจากเนื้อหามีคุณภาพ
 4. Manual Backlink
  • ลิงก์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ดูแลเว็บไซต์ เช่น การส่งอีเมลขอลิงก์หรือการขอให้เว็บไซต์อื่นลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ของตน

การสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพต้องใช้กลยุทธ์และความพยายาม ต่อไปนี้คือวิธีการสร้าง Backlink ที่มีประสิทธิภาพ

 1. สร้างเนื้อหาคุณภาพสูง
  • เนื้อหาที่มีคุณภาพและมีประโยชน์จะดึงดูดให้เว็บไซต์อื่น ๆ ลิงก์มาหาเอง
 2. การเขียนบล็อกและบทความผู้เยี่ยมชม (Guest Posting)
  • เขียนบทความสำหรับเว็บไซต์หรือบล็อกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ และใส่ลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ของคุณ
 3. การร่วมมือและการสร้างพันธมิตร
  • ร่วมมือกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้าง Backlink
 4. การใช้โซเชียลมีเดีย
  • แชร์เนื้อหาของคุณบนโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับ Backlink
 5. การเข้าร่วมฟอรัมและชุมชนออนไลน์
  • เข้าร่วมฟอรัมและชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ และใส่ลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ของคุณในลายเซ็นหรือในคอมเมนต์

การสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพต้องใช้เวลและความพยายาม และควรหลีกเลี่ยงการสร้าง Backlink ที่ไม่มีคุณภาพหรือการใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง

 1. หลีกเลี่ยงการซื้อ Backlink
  • การซื้อ Backlink อาจส่งผลให้เว็บไซต์ของคุณถูกลงโทษโดยเครื่องมือค้นหา
 2. หลีกเลี่ยงการใช้เทคนิค Black Hat SEO
  • เทคนิค Black Hat SEO เช่น การสร้าง Backlink โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือการใช้ลิงก์ฟาร์ม อาจส่งผลเสียต่อการจัดอันดับเว็บไซต์
 3. รักษาความสมดุลในการสร้าง Backlink
  • ควรสร้าง Backlink อย่างมีสมดุลและค่อยเป็นค่อยไป เพื่อไม่ให้ดูเป็นการพยายามโกงเครื่องมือค้นหา

สรุป

Backlink คือการลิงก์จากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญในการทำ SEO เนื่องจากช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและช่วยในการจัดอันดับในผลการค้นหา การสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพต้องใช้กลยุทธ์และความพยายาม รวมถึงการหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่ถูกต้องและการสร้าง Backlink อย่างสมดุล การทำตามวิธีการที่แนะนำในบทความนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสสูงขึ้นในการติดอันดับในผลการค้นหาและเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์

คำถามที่พบบ่อย

Backlink มีความสำคัญอย่างไรต่อการทำ SEO?

Backlink เป็นปัจจัยสำคัญในการทำ SEO เพราะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเกี่ยวข้องของเว็บไซต์ในสายตาของเครื่องมือค้นหา เช่น Google การมี Backlink คุณภาพสูงจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับสูงในผลการค้นหา นอกจากนี้ Backlink ยังช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์จากผู้ใช้ที่คลิกผ่านลิงก์เหล่านั้น

ความแตกต่างระหว่าง DoFollow และ NoFollow Backlink คืออะไร?

DoFollow Backlink คือ ลิงก์ที่ส่ง “คะแนนความน่าเชื่อถือ” จากเว็บไซต์ต้นทางไปยังเว็บไซต์ปลายทาง ทำให้เว็บไซต์ปลายทางได้รับประโยชน์ในการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา ขณะที่ NoFollow Backlink คือ ลิงก์ที่ไม่ส่ง “คะแนนความน่าเชื่อถือ” จากเว็บไซต์ต้นทางไปยังเว็บไซต์ปลายทาง ใช้สำหรับลิงก์ที่ไม่ต้องการให้มีผลต่อการจัดอันดับ เช่น ลิงก์ในคอมเมนต์หรือโฆษณา

วิธีการสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพควรทำอย่างไร?

การสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ ซึ่งดึงดูดให้เว็บไซต์อื่นลิงก์มาหาเอง การเขียนบล็อกและบทความผู้เยี่ยมชม (Guest Posting) บนเว็บไซต์อื่น การร่วมมือและการสร้างพันธมิตรกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง การแชร์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย และการเข้าร่วมฟอรัมและชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ

ติดต่อเรา

บทความที่น่าสนใจ

top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
การทำ Local SEO (Search Engine Optimization) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และธ...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
การสร้าง Backlink เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำ SEO โดยเฉพาะสำหรับ Local SEO ซึ่งมุ่งเน้นการปรับ...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
Local SEO (Search Engine Optimization) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และธุรกิจออน...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
Local SEO (Search Engine Optimization) คือการปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาออนไลน์เพื่อเพิ่มการมองเห็นใน...
legal hand businesswoman advisor business woman checking planning analyze investment marketing laptop office seo search engine optimization digital marketing success (Website)
การหาลิงก์ย้อนกลับ (Backlink) จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการปรับปรุง SEO ของเ...
legal hand businesswoman advisor business woman checking planning analyze investment marketing laptop office seo search engine optimization digital marketing success (Website)
การสร้าง Backlink เป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ใหม่ Backlink คือ ลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์อ...