วิธีการเลือกคีย์เวิร์ด Local SEO

วิธีการเลือกคีย์เวิร์ด Local SEO
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)

การเลือกคีย์เวิร์ดสำหรับ Local SEO เป็นขั้นตอนสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการค้นหาและการมองเห็นธุรกิจในพื้นที่ท้องถิ่น การใช้คีย์เวิร์ดที่เหมาะสมจะช่วยให้ลูกค้าท้องถิ่นสามารถค้นหาธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการเลือกคีย์เวิร์ด Local SEO อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการเลือกคีย์เวิร์ด Local SEO

1. เข้าใจความต้องการของลูกค้า

การเริ่มต้นการเลือกคีย์เวิร์ดควรมาจากการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมการค้นหาของลูกค้าในพื้นที่ท้องถิ่น คำถามที่ควรถามตัวเองคือ:

 • ลูกค้าของคุณค้นหาสินค้าหรือบริการของคุณอย่างไร?
 • คีย์เวิร์ดใดที่พวกเขาใช้ในการค้นหา?
 • ปัญหาหรือความต้องการที่พวกเขาพยายามแก้ไขคืออะไร?

การเข้าใจลูกค้าในลักษณะนี้จะช่วยให้คุณเลือกคีย์เวิร์ดที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้ดีขึ้น

2. ใช้เครื่องมือค้นหาคีย์เวิร์ด

การใช้เครื่องมือค้นหาคีย์เวิร์ดจะช่วยให้คุณค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่มีประโยชน์ได้แก่:

 • Google Keyword Planner: เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถดูปริมาณการค้นหาและแนวโน้มของคีย์เวิร์ดที่คุณสนใจ
 • Moz Keyword Explorer: ช่วยในการค้นหาคีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันต่ำและมีปริมาณการค้นหาสูง
 • Ahrefs Keywords Explorer: แสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดและการแข่งขัน

3. การใช้คีย์เวิร์ดท้องถิ่น

คีย์เวิร์ดท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการทำ Local SEO คีย์เวิร์ดเหล่านี้มักจะรวมชื่อเมือง ชื่อพื้นที่ หรือชื่อย่านที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ ตัวอย่างเช่น:

 • “ร้านอาหารไทยในเชียงใหม่”
 • “ช่างซ่อมรถยนต์ในกรุงเทพ”
 • “คลินิกสัตว์เลี้ยงในพัทยา”

การใช้คีย์เวิร์ดท้องถิ่นในเนื้อหาบนเว็บไซต์จะช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นหาพบจากลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียง

4. การวิเคราะห์คู่แข่ง

การวิเคราะห์คู่แข่งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเลือกคีย์เวิร์ดที่มีประสิทธิภาพ ดูว่าคู่แข่งของคุณใช้คีย์เวิร์ดใดในการดึงดูดลูกค้า และพิจารณาว่าคุณสามารถใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันหรือคีย์เวิร์ดที่คล้ายคลึงได้หรือไม่

5. การใช้ Long-tail Keywords

Long-tail Keywords คือคีย์เวิร์ดที่มีความยาวและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น แม้ปริมาณการค้นหาจะต่ำกว่า แต่ความเป็นไปได้ในการแปลงเป็นลูกค้าจะสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น:

 • “ร้านกาแฟเปิดใหม่ในสุราษฎร์ธานี”
 • “ที่พักราคาประหยัดใกล้หาดใหญ่”

การใช้ Long-tail Keywords จะช่วยเพิ่มโอกาสในการดึงดูดลูกค้าที่กำลังมองหาสิ่งที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่ของคุณ

6. การใช้ Google My Business Insights

Google My Business (GMB) มีเครื่องมือ Insights ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นหาที่ลูกค้าใช้ในการหาธุรกิจของคุณ การใช้ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าลูกค้าใช้คีย์เวิร์ดใดในการค้นหาและปรับปรุงคีย์เวิร์ดที่ใช้บนเว็บไซต์ของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

7. การทดสอบและปรับปรุงคีย์เวิร์ด

การทำ SEO เป็นกระบวนการที่ต้องการการทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คุณควรติดตามผลการค้นหาของคีย์เวิร์ดที่คุณเลือกใช้ และปรับปรุงตามความเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics และ Google Search Console เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์และปรับปรุงกลยุทธ์

สรุป

การเลือกคีย์เวิร์ดสำหรับ Local SEO เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดึงดูดลูกค้าท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น การเข้าใจความต้องการของลูกค้า ใช้เครื่องมือค้นหาคีย์เวิร์ด การใช้คีย์เวิร์ดท้องถิ่น การวิเคราะห์คู่แข่ง การใช้ Long-tail Keywords การใช้ Google My Business Insights และการทดสอบและปรับปรุงคีย์เวิร์ดเป็นขั้นตอนที่คุณควรพิจารณาในการเลือกคีย์เวิร์ดเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

การเลือกคีย์เวิร์ดท้องถิ่นสำคัญอย่างไรต่อการทำ Local SEO?

การเลือกคีย์เวิร์ดท้องถิ่นมีความสำคัญเพราะช่วยให้เครื่องมือค้นหาเช่น Google สามารถเชื่อมโยงธุรกิจของคุณกับการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้น ๆ ได้ดีขึ้น เมื่อมีการใช้คีย์เวิร์ดที่มีชื่อเมืองหรือย่านที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ จะเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าท้องถิ่นค้นพบธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น

เครื่องมือค้นหาคีย์เวิร์ดไหนที่ดีที่สุดสำหรับการทำ Local SEO?

มีเครื่องมือหลายตัวที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาคีย์เวิร์ดสำหรับ Local SEO ตัวอย่างเช่น

 • Google Keyword Planner: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการค้นหาและแนวโน้มของคีย์เวิร์ด
 • Moz Keyword Explorer: ช่วยค้นหาคีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันต่ำและปริมาณการค้นหาสูง
 • Ahrefs Keywords Explorer: แสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดและการแข่งขัน เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าท้องถิ่น

Long-tail Keywords สำคัญอย่างไรในการทำ Local SEO?

Long-tail Keywords เป็นคีย์เวิร์ดที่มีความยาวและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น แม้ปริมาณการค้นหาจะต่ำกว่า แต่ความเป็นไปได้ในการแปลงเป็นลูกค้าจะสูงขึ้น การใช้ Long-tail Keywords ช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าที่กำลังมองหาสิ่งที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่ของคุณ เช่น “ร้านกาแฟเปิดใหม่ในสุราษฎร์ธานี” ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่มีความต้องการชัดเจน

ติดต่อเรา

บทความที่น่าสนใจ

top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
การทำ Local SEO (Search Engine Optimization) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และธ...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
การสร้าง Backlink เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำ SEO โดยเฉพาะสำหรับ Local SEO ซึ่งมุ่งเน้นการปรับ...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
Local SEO (Search Engine Optimization) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และธุรกิจออน...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
Local SEO (Search Engine Optimization) คือการปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาออนไลน์เพื่อเพิ่มการมองเห็นใน...
legal hand businesswoman advisor business woman checking planning analyze investment marketing laptop office seo search engine optimization digital marketing success (Website)
การหาลิงก์ย้อนกลับ (Backlink) จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการปรับปรุง SEO ของเ...
legal hand businesswoman advisor business woman checking planning analyze investment marketing laptop office seo search engine optimization digital marketing success (Website)
การสร้าง Backlink เป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ใหม่ Backlink คือ ลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์อ...