คลาวด์ (Cloud) คืออะไร? เทคโนโลยีที่เปลี่ยนวิธีการทำงานและการเก็บรักษาข้อมูล

คลาวด์ (Cloud) คืออะไร? เทคโนโลยีที่เปลี่ยนวิธีการทำงานและการเก็บรักษาข้อมูล
KNmasters

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิตประจำวัน คำว่า “คลาวด์” หรือ “Cloud” กลายเป็นคำที่คุ้นเคยและมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับทั้งบุคคลทั่วไปและธุรกิจ คลาวด์เป็นระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ต บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับคลาวด์ว่าเป็นอะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีประเภทใดบ้าง

คลาวด์ (Cloud) คืออะไร?

คลาวด์ (Cloud) หมายถึงการให้บริการทางคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการส่งข้อมูล แทนที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการเก็บข้อมูลและประมวลผล คลาวด์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทำให้มีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายมากขึ้น

ประเภทของบริการคลาวด์

บริการคลาวด์สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก ได้แก่

 1. Infrastructure as a Service (IaaS)
  • IaaS เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถเช่าโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เช่น เซิร์ฟเวอร์, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และเครือข่าย ผู้ใช้สามารถปรับแต่งและจัดการทรัพยากรเหล่านี้ได้ตามต้องการ ตัวอย่างของผู้ให้บริการ IaaS ได้แก่ Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, และ Google Cloud Platform (GCP)
 2. Platform as a Service (PaaS)
  • PaaS เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถพัฒนา ทดสอบ และปรับใช้แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานเอง ผู้ให้บริการ PaaS จะจัดเตรียมเครื่องมือและบริการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น ฐานข้อมูล, ระบบปฏิบัติการ และเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างของผู้ให้บริการ PaaS ได้แก่ Heroku, Google App Engine, และ Microsoft Azure App Services
 3. Software as a Service (SaaS)
  • SaaS เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องติดตั้งหรือจัดการซอฟต์แวร์เอง ผู้ให้บริการ SaaS จะดูแลการอัปเดตและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของ SaaS ได้แก่ Google Workspace (เดิมคือ G Suite), Microsoft 365, และ Salesforce

ประโยชน์ของคลาวด์

การใช้บริการคลาวด์มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 1. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายตัว
  • คลาวด์ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับขนาดทรัพยากรตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดเซิร์ฟเวอร์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล หรือแบนด์วิธ
 2. การประหยัดค่าใช้จ่าย
  • การใช้บริการคลาวด์ช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางไอที
 3. การเข้าถึงจากทุกที่
  • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันบนคลาวด์ได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ถูกจำกัดด้วยที่ตั้งทางกายภาพ
 4. ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
  • ผู้ให้บริการคลาวด์มีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดและมีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและสามารถกู้คืนได้ในกรณีที่เกิดปัญหา
 5. การอัปเดตและบำรุงรักษาอัตโนมัติ
  • บริการคลาวด์มักมีการอัปเดตซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการอัปเดตหรือการบำรุงรักษา

ตัวอย่างการใช้งานคลาวด์

การใช้งานคลาวด์มีหลากหลายรูปแบบและสามารถนำไปใช้ในหลายภาคส่วนของธุรกิจ ดังนี้

 1. การจัดเก็บข้อมูล
  • การใช้คลาวด์ในการจัดเก็บข้อมูลทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่และมีความปลอดภัยสูง ตัวอย่างเช่น Google Drive, Dropbox, และ OneDrive
 2. การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
  • บริการคลาวด์สามารถใช้ในการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น AWS Backup, Google Cloud Backup, และ Microsoft Azure Backup
 3. การพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชัน
  • นักพัฒนาสามารถใช้บริการคลาวด์ในการพัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องจัดการกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Heroku, Google App Engine, และ Microsoft Azure DevOps
 4. การใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต
  • การใช้ซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้งและการบำรุงรักษา เช่น Google Workspace, Microsoft 365, และ Salesforce

สรุป

คลาวด์ (Cloud) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลมีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายมากขึ้น โดยให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้คลาวด์มีประโยชน์หลายประการ เช่น ความยืดหยุ่นในการขยายตัว การประหยัดค่าใช้จ่าย การเข้าถึงจากทุกที่ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ และการอัปเดตและบำรุงรักษาอัตโนมัติ ด้วยความหลากหลายของบริการคลาวด์ที่มีอยู่ การเลือกใช้บริการคลาวด์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

คลาวด์ (Cloud) คืออะไรและทำงานอย่างไร?

คลาวด์ (Cloud) หมายถึงการให้บริการทางคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการส่งข้อมูล ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทำให้มีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายมากขึ้น คลาวด์ทำงานโดยใช้เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลทั่วโลก และให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้ตามความต้องการ

ประโยชน์ของการใช้บริการคลาวด์คืออะไร?

การใช้บริการคลาวด์มีประโยชน์หลายประการ เช่น ความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายตัว ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับขนาดทรัพยากรตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว การประหยัดค่าใช้จ่าย โดยลดต้นทุนในการจัดซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การเข้าถึงจากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือจากมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด และการอัปเดตและบำรุงรักษาอัตโนมัติที่ช่วยลดภาระงานของผู้ใช้

มีบริการคลาวด์ประเภทใดบ้างและแตกต่างกันอย่างไร?

บริการคลาวด์สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก ได้แก่

 • Infrastructure as a Service (IaaS): บริการที่ให้ผู้ใช้สามารถเช่าโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เช่น เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และเครือข่าย ผู้ใช้สามารถปรับแต่งและจัดการทรัพยากรเหล่านี้ได้ตามต้องการ
 • Platform as a Service (PaaS): บริการที่ให้ผู้ใช้สามารถพัฒนา ทดสอบ และปรับใช้แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานเอง ผู้ให้บริการ PaaS จะจัดเตรียมเครื่องมือและบริการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • Software as a Service (SaaS): บริการที่ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องติดตั้งหรือจัดการซอฟต์แวร์เอง ผู้ให้บริการ SaaS จะดูแลการอัปเดตและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์

ติดต่อเรา

บทความที่น่าสนใจ

top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
การทำ Local SEO (Search Engine Optimization) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และธ...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
การสร้าง Backlink เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำ SEO โดยเฉพาะสำหรับ Local SEO ซึ่งมุ่งเน้นการปรับ...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
Local SEO (Search Engine Optimization) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และธุรกิจออน...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
Local SEO (Search Engine Optimization) คือการปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาออนไลน์เพื่อเพิ่มการมองเห็นใน...
legal hand businesswoman advisor business woman checking planning analyze investment marketing laptop office seo search engine optimization digital marketing success (Website)
การหาลิงก์ย้อนกลับ (Backlink) จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการปรับปรุง SEO ของเ...
legal hand businesswoman advisor business woman checking planning analyze investment marketing laptop office seo search engine optimization digital marketing success (Website)
การสร้าง Backlink เป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ใหม่ Backlink คือ ลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์อ...