โดเมน (Domain) คืออะไร?

โดเมน (Domain) คืออะไร?
KNmasters

ในโลกของอินเทอร์เน็ต การมีเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดเมน (Domain) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับโดเมนว่าเป็นอะไร ทำงานอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไร

โดเมน (Domain) คืออะไร?

โดเมน (Domain) คือชื่อที่ใช้ระบุที่อยู่ของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่อยู่ IP (Internet Protocol Address) ที่ซับซ้อนและจำยากให้เป็นชื่อที่จำง่าย เช่น www.google.com, www.facebook.com เป็นต้น โดเมนช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องจำที่อยู่ IP ที่ยากต่อการจดจำ

โครงสร้างของโดเมน

โดเมนมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยหลายส่วน แต่ละส่วนมีความหมายและบทบาทเฉพาะ นี่คือส่วนประกอบหลักของโดเมน

 1. Subdomain
  • เป็นส่วนที่อยู่ทางซ้ายสุดของโดเมน เช่น “www” ใน “www.example.com” สามารถใช้เพื่อแบ่งเว็บไซต์เป็นส่วนย่อยๆ เช่น “blog.example.com” หรือ “shop.example.com”
 2. Second-level Domain (SLD)
  • เป็นชื่อโดเมนหลักที่ผู้ใช้จดทะเบียน เช่น “example” ใน “www.example.com” ชื่อโดเมนนี้ต้องมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถระบุธุรกิจหรือองค์กรของคุณได้
 3. Top-level Domain (TLD)
  • เป็นส่วนสุดท้ายของโดเมน เช่น “.com”, “.org”, “.net” หรือ TLD เฉพาะประเทศเช่น “.th” สำหรับประเทศไทย

ประเภทของโดเมน

โดเมนสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้งานและความหมายของ TLD นี่คือประเภทหลักๆ ของโดเมน

 1. Generic Top-level Domain (gTLD):
  • เป็นโดเมนที่มีการใช้งานทั่วไป เช่น “.com” สำหรับการพาณิชย์, “.org” สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, “.net” สำหรับเครือข่าย
 2. Country Code Top-level Domain (ccTLD):
  • เป็นโดเมนที่ระบุประเทศหรือภูมิภาค เช่น “.th” สำหรับประเทศไทย, “.uk” สำหรับสหราชอาณาจักร, “.jp” สำหรับญี่ปุ่น
 3. Sponsored Top-level Domain (sTLD):
  • เป็นโดเมนที่มีการสนับสนุนจากองค์กรเฉพาะ เช่น “.edu” สำหรับสถาบันการศึกษา, “.gov” สำหรับรัฐบาล

การจดทะเบียนโดเมน

การจดทะเบียนโดเมนเป็นกระบวนการที่ทำให้คุณสามารถใช้ชื่อโดเมนเฉพาะในการระบุเว็บไซต์ของคุณ กระบวนการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้:

 1. เลือกชื่อโดเมน
  • เลือกชื่อโดเมนที่สื่อถึงธุรกิจหรือองค์กรของคุณ ชื่อโดเมนควรจำง่ายและไม่ซับซ้อน
 2. ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
  • ตรวจสอบว่าชื่อโดเมนที่คุณต้องการใช้นั้นยังไม่มีผู้อื่นจดทะเบียน
 3. เลือกผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมน
  • เลือกผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น GoDaddy, Namecheap, หรือผู้ให้บริการในประเทศ
 4. จดทะเบียนและชำระเงิน
  • ทำการจดทะเบียนชื่อโดเมนและชำระค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ต้องการ (เช่น 1 ปี, 2 ปี)

ความสำคัญของโดเมน

โดเมนมีความสำคัญหลายประการสำหรับการสร้างและบริหารเว็บไซต์

 1. การสร้างแบรนด์
  • ชื่อโดเมนที่ดีสามารถช่วยสร้างแบรนด์และความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ
 2. การเข้าถึงเว็บไซต์
  • โดเมนทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องจำที่อยู่ IP
 3. การจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา
  • ชื่อโดเมนที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการจัดอันดับที่ดีในผลการค้นหา
 4. การรักษาความปลอดภัย
  • การเลือกใช้ TLD ที่เหมาะสมและการจดทะเบียนกับผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ของคุณ

สรุป

โดเมน (Domain) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น และมีบทบาทสำคัญในการสร้างแบรนด์ การจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา และการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ การเลือกและจดทะเบียนโดเมนที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความน่าเชื่อถือและประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

การจดทะเบียนโดเมนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และทำอย่างไร?

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโดเมนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและประเภทของโดเมน โดยทั่วไปการจดทะเบียนโดเมน gTLD เช่น “.com” อาจมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 10 ถึง 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส่วน ccTLD เช่น “.th” อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเล็กน้อย คุณสามารถจดทะเบียนโดเมนได้โดยการเลือกชื่อโดเมนที่ต้องการ ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และดำเนินการจดทะเบียนผ่านผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ เช่น GoDaddy, Namecheap หรือผู้ให้บริการในประเทศ

สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนหลังจากจดทะเบียนแล้วได้หรือไม่?

โดยทั่วไปการเปลี่ยนชื่อโดเมนหลังจากจดทะเบียนแล้วเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนใหม่ที่ต้องการและเปลี่ยนการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของคุณไปยังชื่อโดเมนใหม่นั้น การเปลี่ยนชื่อโดเมนในทางปฏิบัติหมายถึงการย้ายเนื้อหาทั้งหมดไปยังโดเมนใหม่และตั้งค่าให้โดเมนเก่าทำการเปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนใหม่

ชื่อโดเมนมีผลต่อ SEO หรือไม่?

ใช่, ชื่อโดเมนมีผลต่อ SEO ในบางกรณี ชื่อโดเมนที่มีคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการจัดอันดับที่ดีขึ้นในผลการค้นหา นอกจากนี้ โดเมนที่จดทะเบียนมานานและมีประวัติการใช้งานที่ดีจะได้รับความไว้วางใจจากเครื่องมือค้นหามากขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณภาพของเนื้อหาและประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการจัดอันดับ SEO

ติดต่อเรา

บทความที่น่าสนใจ

top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
การทำ Local SEO (Search Engine Optimization) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และธ...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
การสร้าง Backlink เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำ SEO โดยเฉพาะสำหรับ Local SEO ซึ่งมุ่งเน้นการปรับ...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
Local SEO (Search Engine Optimization) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และธุรกิจออน...
top view creative team discussing business graphs drawn marker pens (Website)
Local SEO (Search Engine Optimization) คือการปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาออนไลน์เพื่อเพิ่มการมองเห็นใน...
legal hand businesswoman advisor business woman checking planning analyze investment marketing laptop office seo search engine optimization digital marketing success (Website)
การหาลิงก์ย้อนกลับ (Backlink) จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการปรับปรุง SEO ของเ...
legal hand businesswoman advisor business woman checking planning analyze investment marketing laptop office seo search engine optimization digital marketing success (Website)
การสร้าง Backlink เป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ใหม่ Backlink คือ ลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์อ...