กราฟิก (Graphic) คืออะไร? พร้อมประเภทของภาพกราฟิก

กราฟิก (Graphic) คืออะไร? พร้อมประเภทของภาพกราฟิก
Team of graphic designers working on a computer in officeIdeas C

การใช้งานกราฟิกในธุรกิจและงานอื่นๆ มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบงานต่างๆ อย่างงานพิมพ์ งานศิลปะ การบันเทิง และโฆษณา ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์กราฟิก เราสามารถออกแบบงานได้อย่างรวดเร็วและสะดวก และสามารถดูผลงานได้ทันทีเพียงใช้เครื่องเดียว

การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยให้เราสามารถสร้างภาพถ่าย ลายเซ็น โลโก้ ภาพและภาพเคลื่อนไหวได้ ด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW เป็นต้น ภาพกราฟิกสามารถแสดงอารมณ์ ความหมายของงานได้อย่างชัดเจน และมีประโยชน์ในการแก้ไขภาพ ปรับแต่งสี ปรับขนาด ตัดต่อ และปรับปรุงภาพต่างๆ ให้มีคุณภาพสูง

สำหรับผู้ที่ทำงานในสายออกแบบกราฟิก การมีความรู้และทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์กราฟิก เช่น Photoshop หรือ Illustrator เป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถสร้างผลงานที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูงได้

กราฟิก คืออะไร?

กราฟิก (Graphic) คือศิลปะแบบหนึ่งที่แสดงออกถึงความคิดอ่านและอารมณ์โดยใช้เส้น รูปภาพ ภาพเขียนหยาบๆ ไดอะแกรม ฯลฯ กราฟิกเป็นการสื่อความหมายด้านการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ การถ่ายภาพ และอื่นๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะ เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ผู้ดูเกิดความคิดและการตีความหมายได้ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ

คอมพิวเตอร์กราฟิก คืออะไร?

คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทำ Image Retouching ภาพ คนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตามจินตนาการและการใช้ภาพกราฟิกในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ

หลักการทำงานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก

หลักการทำงานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกมีดังนี้

  1. การทำงานของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก : ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกถูกสร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพหรือโปรแกรมออกแบบเฉพาะที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับงานกราฟิก ผู้ใช้สามารถสร้างภาพใหม่จากศิลปะเวกเตอร์หรือภาพระดับเพลิง หรือแก้ไขและปรับแต่งภาพที่มีอยู่เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ
  2. การแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก : เมื่อภาพถูกสร้างหรือแก้ไขเสร็จสิ้น สามารถแสดงผลได้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ในสื่อต่างๆ เช่น พิมพ์ออกที่กระดาษ แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือนำเข้าไปใช้ในโปรแกรมหรือเว็บไซต์

การแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกสามารถปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆ ได้ เช่น ขนาดของภาพ การปรับเทียบภาพ การปรับแต่งสีและความคมชัด การเพิ่มเติมเอฟเฟกต์พิเศษ เพื่อให้ภาพมีความสวยงามและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

การแสดงผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกมีความยืดหยุ่นสูง ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งและแก้ไขภาพได้ตามความต้องการ และสามารถบันทึกผลงานในรูปแบบที่ต้องการ เช่น ไฟล์รูปภาพ (.jpeg, .png, .gif) เพื่อการนำเสนอหรือใช้งานในอนาคต

หลักการทำงานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกทำให้สามารถสร้างภาพสวยงามและมีคุณภาพสูงในงานออกแบบ ศิลปะ สื่อสารและอื่นๆ ที่ต้องการใช้ภาพเพื่อสื่อสารความหมายให้กับผู้รับชมหรือผู้ใช้งาน

ประเภทของภาพกราฟิก

ประเภทของภาพกราฟิกหลากหลายแบบด้วยกัน ดังนี้

  1. ภาพเวกเตอร์ (Vector Graphics) : เป็นภาพที่ใช้เส้นตรงและรูปร่างเรียบเนียนในการสร้าง ภาพเวกเตอร์สามารถปรับขนาดได้โดยไม่สูญเสียความคมชัด และมักนิยมใช้ในการออกแบบโลโก้ ภาพประกอบ เว็บไซต์ และงานอื่นๆ ที่ต้องการความแม่นยำ
  2. ภาพระดับเพลิง (Raster Graphics) : เป็นภาพที่สร้างขึ้นจากพิกเซลหรือจุดสีต่อจากตารางพิกเซล ภาพระดับเพลิงมีความละเอียดและสีต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถปรับขนาดได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพ เหมาะสำหรับรูปภาพที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น ภาพถ่าย ภาพประกอบในสื่อต่างๆ
  3. ภาพระบายสี (Bitmap Graphics) : เป็นภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้การระบายสีบนแผ่นตารางพิกเซล ภาพระบายสีมักใช้ในภาพเคลื่อนไหว เกม และการสร้างภาพนิ่งที่ต้องการรายละเอียดสีและเส้นขอบที่นุ่มนวล
  4. ภาพอนิเมชั่น (Animation) : เป็นการใช้ภาพต่อเนื่องกันเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว ภาพอนิเมชั่นสามารถใช้ในการสร้างการ์ตูน ภาพยนตร์ โฆษณา เกม และสื่ออื่นๆ ที่ต้องการการเคลื่อนไหว
  5. ภาพเบอร์ (Barcode) : เป็นภาพที่ใช้รหัสเบอร์เพื่อแทนข้อมูล ภาพเบอร์มักถูกใช้ในการสแกนและอ่านข้อมูล เช่น ในการเช็คอินสินค้าหรือในบัตรประชาชน

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของประเภทของภาพกราฟิกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยแต่ละประเภทมีความเหมาะสมและการใช้งานที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการต้องการและลักษณะของงานต่างๆ

หลักการใช้สีและแสงในคอมพิวเตอร์

หลักการในการใช้สีและแสงในคอมพิวเตอร์ได้แก่การใช้ระบบสี RGB เพื่อผสมสีต่าง ๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบสี CMYK เพื่อการพิมพ์บนกระดาษหรือวัสดุผิวเรียบ และการใช้ระบบสี HSB เพื่อการมองเห็นสีของสายตามนัยน์ของมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีระบบสี LAB ที่ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ใดๆ โดยการแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การกำหนดความสว่าง (L) การไล่สีของสีเขียวไปสีแดง (A) และการไล่สีของสีน้ำเงินไปสีเหลือง (B)

ติดต่อสอบถาม

บทความที่น่าสนใจ

bill jelen NVWyN8GamCk unsplash (Website)
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Web 1.0 การท่องโลกอินเทอร์เน็ตยุคแรก
Web 1.0 เป็นระบบเว็บไซต์ในยุคแรกของอินเทอร์เน็ตที่เริ่มเปิดใช้ในต้นปี 1990 โดยเริ่มต้นจากการใช้งานเพจสถิติเพียงเพจเดียวเพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน ในช่วงเวลานั้น ผู้ใช้งานมักจะเป็นผู้อ่านที่ได...
google fonts opengraph color
Google Fonts คืออะไร? ฟอนต์ฟรีพร้อมใช้งานจาก Google
สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จัก Google Fonts ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล Fonts ฟรีจากทาง Google ในบทความนี้เราจะพาไปสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับ Google Fonts ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักออกแบบที่ต้องการความหลากหลายและ...
ตัวอย่างการ Typography ของ Aleksandar Popovski
ฟอนต์ (Font) คืออะไร? พร้อมแหล่งโหลดฟ้อนต์ฟรี!
แบบอักษรหรือ “Font” เป็นสิ่งที่เราพบเห็นทุกวันในชีวิตประจำวันของเรา แต่บางครั้งอาจจะไม่เคยคิดถึงถึงความสำคัญของมันได้ เนื่องจากมันมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและการแสดงผลข้อความที่เป็นไปได้ทั้...
KNmasters รับทำเว็บไซต์ WordPress SEO Backlink และการตลาดออนไลน์
Typeface คืออะไร?
ไทป์เฟซหรือ Typeface เป็นส่วนสำคัญของกราฟิกดีไซน์และออกแบบตัวอักษรที่มีผลกระทบต่อลักษณะรูปร่างและความสวยงามของข้อความในงานต่างๆ ตัวอักษรที่ใช้ในการออกแบบต้องมีลักษณะที่เหมาะสมและสื่อถึงความหมายหรือสไต...
What is WordPress
WordPress คืออะไร? ทำไมจึงได้รับความนิยมในการใช้ทำเว็บไซต์
ในยุคปัจจุบัน เราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันแล้ว นักวิชาการด้านไอทีและผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซีได้รายงานสถิติที่เสนอให้เราทราบว่า อัตราส่วนการใช...
html system websites concept (Website)
เว็บไซต์ (Website) คืออะไร?
ในยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน เว็บไซต์กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญและไม่แพ้สำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา แต่เพียงคนหนึ่งเพียงคนเดียวที่ยังสงสัยเกี่ยวกับคำว่...
KN 
Masters

KNmasters เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ที่พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณจนถึงขีดสุดที่เป็นไปได้ ไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ เราพร้อมที่จะสนับสนุนการตลาดออนไลน์ของคุณเพราะเรามีความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้เรายังมีบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบกราฟิก และออกแบบเว็บไซต์ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตลอดเวลา หากคุณสนใจสามารถติดต่อเราได้เลย เรายินดีที่จะช่วยเสมอในการเติบโตและสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ

Menu

Contact

Services

Host & Domain

KNmasters Digital Business Solution | บริการด้านการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ Copyright ©2020 All rights reserved. Present by KNmasters.