จูมล่า (Joomla) คืออะไร?

จูมล่า (Joomla) คืออะไร?
Joomla Logo.wine

Joomla นับว่าเป็น CMS ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก บทความนี้จะกล่าวถึงและพูดคุยเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของ Joomla รวมไปถึงการใช้งาน เมื่อคุณได้เริ่มทอลองใช้ Joomla เรามีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าคุณจะไม่อยากเปลี่ยนไปใช้ CMS อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม Joomla มีคุณสมบัติและประโยชน์มากมาย แต่ถ้าหากคุณยังไม่มั่นใจในคุณสมบัติของ Joomla ควรศึกษาให้ละเอียดและศึกษาคุณสมบัติของ CMS ตัวอื่นๆ ด้วย เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ อาทิการเปรียบเทียบระหว่าง WordPress กับ Joomla Vs Drupal และตัดสินใจด้วยตัวเองว่า CMS ใดเหมาะสมสำหรับคุณมากที่สุด ทั้งนี้บทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลเชิงลึก สิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับ Joomla มานำเสนอแก่ทุกท่าน

CMS (Content Management System) ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ คือ ระบบที่พัฒนา คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนา (Development) และบริหาร (Management) เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลเว็บไซต์

จูมล่า (Joomla) คืออะไร?

จูมลา (Joomla) คืออะไร?

Joomla คือ ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หรือ Web CMS (Web Content Management System) แบบ Open Source ที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับต้นๆและใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ช่วยให้คุณพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยทำให้คุณใช้เครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆที่เหมาะสมกับการทำงานได้อย่างเต็มที่

Joomla ได้รับความนิยมอย่างมากในบรรดาตระกูล CMS และประสบความสำเร็จในการเติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในโปรแกรมช่วยทำเว็บไซต์ จัดการเนื้อหาเว็บที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีคริสต์ศักราช 2005 ซึ่งสามารถที่จะ Download มาใช้ฟรี ทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมากและมียอดการดาวน์โหลดมากกว่า 99 ล้านครั้งจนถึงปัจจุบัน

Joomla พัฒนาโดยใช้การเขียนด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล MySQL เพื่อเก็บข้อมูลในขณะที่ใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สามารถตั้งค่าได้ด้วยการติดตั้งเพียงคลิกเดียวผ่านแผงควบคุมเว็บโฮสติ้ง โดยหลักการเบื้องต้นของการสร้างเว็บด้วย Joomla มีดังนี้

 • จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • สร้างฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ Joomla
 • ติดตั้งโปรแกรม Joomla ผ่านเซิร์ฟเวอร์จำลอง
 • สร้างเว็บไซต์และติดตั้งโปรแกรมเสริมลงใน Joomla
 • อัพโหลดเว็บไซต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์จริง

Joomla เขียนขึ้นมาแบบใช้สถาปัตยกรรมการออกแบบ Model-View-Controller (MVC) ตามรูปแบบ MVC เมื่อ Joomla ประมวลผลคำขอ อันดับแรกจะวิเคราะห์ URL เพื่อประเมินว่าองค์ประกอบใดจะประมวลผลคำขอ โมเดลจะทำการเช็คและดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาจากฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังเป็นความรับผิดชอบของ Model ในการอัปเดตฐานข้อมูลตามที่ User ทำการกรอกแก้ไขมาใหม่ แล้วก็ Return ค่ากลับไปที่ Controller เมื่อ Controller ได้รับค่า Return จาก Model แล้ว ก็จะทำการ ส่งค่า Respond กลับไปให้ User

จูมลา (Joomla) เป็นโปรแกรม OpenSource (โอเพนซอร์ส) ที่ใช้บริหารจัดการเว็บไซต์ช่วยในการจัดการข้อมูลและเนื้อหาของเว็บไซต์ CMS ภายใต้ลิขสิทธิ์ของใบอนุญาตสาธารณะทั่วไป GNU หรือเรียกว่า GNU GPL สามารถแก้ไขดัดแปลงได้ตามความต้องการหรือติดตั้งส่วนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานได้มากขึ้น สำหรับเวอร์ชั่นของ Joomla ในปัจจุบัน คือ เวอร์ชั่น 3.7 ซึ่งสามารถกำหนดฟิลด์เองได้ สร้างและจัดการเว็บไซต์หลายภาษาได้ง่ายขึ้น

จูมล่า (Joomla) คืออะไร?

ประวัติ

Joomla ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.2005 ณ วันที่ 17 สิงหาคม โดยเกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งกันในเรื่องของการลอกเลียนแบบผลงานระหว่าง แมมโบ้ (Mambo) 

ด้อธิบาย ประวัติ ความเป็นมา ของจูมลา ดังนี้จูมลากำเนิดขึ้นในวันที่17 สิงหาคม ค.ศ.2005 ด้วยการแยกตัวของกลุ่มนักพัฒนาหลักใน โปรเจ็ค แมมโบ้ (Mambo) ที่เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Miro International Pvt. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งองค์การไม่แสวงหาผลกำไรที่เน้นการให้เงินทุนในการทำโปรเจ็คต่าง ๆ ซึ่งเป็น CMS ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในสมัยนั้น ได้มีข้อพิพาทกับทีมนักพัฒนา Joomla  ได้มีการเรียกร้องว่าในข้อกำหนดหนดหลาย ๆ ข้อขององค์การว่าละเมิดต่อข้อตกลงที่เคยทำไว้โดยคณะกรรมการ Mambo ที่ได้รับการเลือกตั้งมาเกี่ยวกับการไม่ได้เข้ารับการปรึกษาในเรื่องของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเรื่องของการมีข้อกำหนดที่ไปละเมิดสิทธิของ open source

ดังนั้นทีมพัฒนาที่แยกตัวออกมาจึงทำการเริ่มต้นด้วยการสร้างเว็บไซต์ที่ชื่อว่า OpenSourceMatters.org ขึ้นมาเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปสู่กลุ่มผู้ใช้งาน นักพัฒนาโปรแกรม นักออกแบบเว็บไซต์ และสังคมออนไลน์ต่างๆ นำทีมโดย Andrew Addie หลักจากนั้นผู้คนหลายพันคนได้เข้าชมเว็บไซต์ พร้อมกับเขียนข้อความให้กำลังใจกับทีมงานนักพัฒนากลุ่มนี้ และจะสนับสนุนการทำงานของทีมพัฒนากลุ่มนี้ต่อไป หลักจากนั้นก็มีการตื่นตัวของสังคมโอเพนซอร์สทั่วโลก และทีมพัฒนาที่ได้แยกตัวมาได้ประกาศร่วมกันสร้างองค์กรและสังคมออนไลน์ โดยได้ชื่อโปรเจ็คว่า “Joomla” มีความหมายว่า “ด้วยกันทั้งหมด” หรือ “ร่วมกันทั้งหมด”จูมลาเปิดตัวเวอร์ชั่นแรก (Joomla 1.0.0) ในวันที่ 16 กันยายน 2005 ซึ่งเป็นการนำซอร์สโค้ดของแมมโบเวอร์ชั่น 4.5.2.3 มาใส่ชื่อจูมลา ลงไปพร้อมกับมีการแก้ไข bug และเพิ่มเติมคุณสมบัติทางด้านการรักษาความปลอดภัย จากนั้นเป็นต้นมา จูมลาได้มีการอัปเดตตัวเองสู่เวอร์ชั่นใหม่เรื่อย โดยไม่มีการอ้างอิงอยู่กับรูปแบบของแมมโบ อีกต่อไป

จุดแข็งของ Joomla คือการมี Extension เพราะทำให้ขีดความสามารถของ Joomla เพิ่มขึ้นได้ไม่จำกัด ทั้งส่วนของการแสดงผลหลักที่เรียกว่า Template, ความสามารถของระบบเสริมเช่นระบบ Shopping Cart อย่าง MooZiiCart, การดึงข้อมูลบางส่วนมาแสดงในแต่ละหน้าที่เรียกว่าโมดูล เช่น ดึงข้อมูลจากระบบอื่นมาแสดงก็ได้ อย่าง Module MD Recent, การทำงานเสริมลงไปในระบบเดิมที่เรียกว่า Plugin เช่นการทำให้เว็บ Login ด้วย Facebook ด้วย MFacebook

คุณสมบัติ

หัวข้อดังต่อไปนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติที่สำคัญของ Joomla เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้มาพัฒนาเว็บไซต์ของท่าน

1. พูดได้หลายภาษา

Joomla เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม CMS ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันหลายภาษา เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของทุกคน สำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับทุกท่านเพราะ Joomla มีถึง 75 ภาษา เป็นฟีเจอร์ใหญ่ที่ทางเราอย่างแนะนำ

2. ตอบสนองในธรรมชาติ

อีก 1 คุณสมบัติเด่นๆ ของ Joomla ก็คือ Responsive เว็บไซต์ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้ครับ นั่นก็คือการที่เว็บไซต์เป็นเว็บอัจฉริยะ คือเปิดกับอุปกรณ์อะไรเว็บไซต์ก็ปรับหน้าให้เหมาะสมกับขนาดของจอ สำหรับอุปกรณ์นั้นๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์บนอุปกรณ์ทุกขนาด และ Joomla ก็ให้เว็บไซต์ที่ตอบสนองได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีศักยภาพ

3. ใช้งานง่าย

Joomla เป็นโอเพ่นซอร์สและเปิดให้ใช้งานได้ฟรีทั้งหมด มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ทำให้คุณประหลาดใจ WYSIWYG (What You See Is What You Get แปลว่า คุณเห็นอย่างไรคุณก็ได้รับอย่างนั้น) ลักษณะของเอกสารและภาพกราฟฟิกที่คุณเห็นในจอคอมพิวเตอร์ เมื่อพิมพ์ออกมาแล้วลักษณะของเอกสารหรือภาพกราฟฟิกที่คุณได้ก็จะเหมือนกับภาพที่ปรากฏในจอคอมพิวเตอร์ ถือเป็นสมรรถนะอย่างหนึ่งของโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างเอกสารก่อนการพิมพ์ และสามารถทำให้เอกสารที่พิมพ์ออกมามีลักษณะเหมือนในจอคอมพิวเตอร์ นั้นคือ ถ้ามองเห็นบนจอภาพอย่างไร สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะได้ผลอย่างที่เห็นนั้น อีกหนึ่งปัจจัยก็คือการอัพเดทบ่อยๆ Joomla นำเสนอการอัพเดทใหม่ในรูปแบบของคุณสมบัติและฟังก์ชั่นใหม่ ด้วยการอัปเดตใหม่ทุกครั้ง การทำงานจะง่ายขึ้น

4. ความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับแรกๆที่ควรพิจารณาเมื่อคุณสร้างเว็บไซต์ โดย Joomla จะมี Two Factor Authentication จะเชื่อมต่อกับ Google Authenticator ซึ่ง มี App ทั้งใน Android และ iOS เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสในการแฮ็ค 

5. ฟอรัม Joomla

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในฟอรั่ม Joomla โดยสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันความรู้ การพูดคุย เป็นโครงการโอเพ่นซอร์สที่ยินดีต้อนรับอาสาสมัครเพื่อการมีส่วนร่วมของพวกเขา ด้วยชุดทักษะใดๆ และมากเท่าที่คุณสามารถมีส่วนร่วมและให้ผู้อื่นใช้สิ่งที่คุณสร้างสรรค์ได้ ในฟอรัมนี้ คุณจะรู้จักผู้ติดตาม Joomla คนอื่นๆ และคุณอาจเรียนรู้บางอย่างจากพวกเขา หากคุณเคยพบเจอกับปัญหาที่แก้ไม่ได้ คุณอาจจะหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆจากผู้คนที่มาตอบในฟอรั่มนี้ได้

Joomla นั้นง่ายต่อการจัดการ และยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างที่ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน คุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงคุณสมบัติที่โดดเด่นเท่านั้น

จูมล่า (Joomla) คืออะไร?

สิ่งที่ทำให้จูมล่า Joomla เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม?

นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวถึงข้างต้น มีเหตุผลอื่นๆ มากมายที่ควรใช้ Joomla มาเจาะลึกคุณสมบัติของ Joomla กัน

 • Joomla เป็นเว็บไซต์ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับ SEO เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ
 • มีส่วนขยาย ส่วนเสริม มากกว่า 8,000 รายการ ที่จะช่วยในการทำงานอย่างมีประสิทธิ
 • การจัดการผู้ใช้ (ACL) โดยที่ ACL หมายถึงรายการควบคุมการเข้าถึงซึ่งมีประโยชน์ในการจัดการผู้ใช้เว็บไซต์ของคุณ
 • คุณสามารถออกแบบเมนูได้ตามความต้องการ
 • ง่ายต่อการรักษาภาพ
 • การเปลี่ยนเส้นทาง URL ค่อนข้างง่าย
 • การเพิ่มแบบฟอร์มการติดต่อเป็นเรื่องง่าย
 • รับการอัปเดตด้วย 1 คลิก

นี่เป็นเพียงคุณสมบัติเด่นบางประการของ Joomla อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้ส่วนขยายและปลั๊กอินจากแหล่งอื่นๆได้อีกด้วย ส่วนขยายจากแหล่งที่ได้รับหารตรวจสอบแล้วนับพันรายการเพื่อมอบให้คุณนำมาปรับปรุงเว็บของคุณ ซึ่งจะมีอยู่ในไดเรกทอรีส่วนขยายของ Joomla

ไดเร็กทอรี่ส่วนขยาย Joomla (JED)

ไดเร็กทอรีส่วนขยาย Joomla เป็นที่ที่คุณสามารถค้นหาส่วนขยาย ส่วนเสริม จำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งทั้งหมดนี้คือส่วนขยายและปลั๊กอินที่ตรวจสอบความถูกต้องของ Joomla 100% คุณสามารถตรวจสอบส่วนขยายทั้งหมดที่ extensions.joomla.org ส่วนขยาย และปลั๊กอินจะมีทั้งแบบชำระเงินก่อนใช้และไม่ชำระเงิน คุณสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ และความเหมาะสม ส่วนขยายเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ 

เทมเพลตจูมล่า (Joomla) ฟรี !

เทมเพลต Joomla หรือธีม Joomla เกือบจะเหมือนกัน เทมเพลตจะเป็นตัวอธิบายว่าเว็บไซต์ของคุณจะมีลักษณะอย่างไร คุณสามารถคงรูปลักษณ์เริ่มต้นไว้หรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้ 

โดย Joomla เวอร์ชันล่าสุดมาพร้อมกับการออกแบบที่ตอบสนองทั้งfront end และ back end อย่างไรก็ตาม การเลือกเทมเพลทของ Joomla นั้นสำคัญมากเพราะเป็นปัจจัยหลักของเว็บไซต์ โดยที่นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นทุกอย่างขึ้นมาเอง

ข้อดีของจูมลา (Joomla)

 1. Joomla เป็น CMS ที่ให้ใช้บริการฟรี
 2. ขั้นตอนการติดตั้งเข้าใจง่าย
 3. มีเทมเพลตเป็นตัวควบคุมในการแสดงหน้าตาเว็บไซต์
 4. สร้างและจัดการเนื้อหาได้ง่าย
 5. รองรับกับการทำงานหลายๆ คนพร้อมกัน ด้วยระบบจัดการผู้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ โดยการแยกกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ออกเป็นกลุ่ม
 6. มีความเสถียรภาพ ปลอดภัย และอัปเดตสม่ำเสมอ
 7. ไม่ต้องยึดติดกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ
 8. มีสังคมออนไลน์ที่มีข้อมูลช่วยเหลือจำนวนมาก
 9. มีผู้พัฒนาภาษาไทยอย่างเป็นทางการ คือทีมงาน Joomlacorner.com ผู้พัฒนาภาษาไทยอย่างเป็นทางการ
 10. สมบูรณ์ด้วยโปรแกรมเสริมที่หลากหลาย

ความสามารถเบื้องต้นของ Joomla

 1. สามารถใช้งานได้หลายภาษา
 2. รองรับการใช้งาน WYSIWYG (What you see is what you get) ทำให้สามารถสร้างเนื้อหา/บทความได้ง่ายเหมือนทำงานกับโปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด 
 3. ระบบจัดหาเนื้อหาหรือบทความ (Content Management System) 
 4. ระบบจัดการข้อมูลการติดต่อ (Address Book)
 5. ระบบจัดการสมาชิก/ระบบส่ง เมล์ สำหรับสมาชิก (Member System)
 6. ระบบจัดการรูปภาพและไฟล์มัลติมีเดีย (Media Galleries)
 7. ระบบจัดการกระดานข่าว (Web Board)
 8. ระบบจัดการสมุดเยี่ยม (Guess Book)
 9. ระบบจัดการเอกสาร/ระบบจัดการการดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
 10. ระบบแบบสำรวจความคิดเห็น (Poll)
 11. ระบบจัดการป้ายโฆษณา (Banner)
 12. ระบบจัดการเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ (Administration System)
 13. สามารถเพิ่มโปรแกรมที่ทำงานด้านต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด (Extension)
 14. สามารถพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมด้วยภาษา พีเอชพี (PHP) และฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)

ติดต่อสอบถาม

บทความที่น่าสนใจ

bill jelen NVWyN8GamCk unsplash (Website)
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Web 1.0 การท่องโลกอินเทอร์เน็ตยุคแรก
Web 1.0 เป็นระบบเว็บไซต์ในยุคแรกของอินเทอร์เน็ตที่เริ่มเปิดใช้ในต้นปี 1990 โดยเริ่มต้นจากการใช้งานเพจสถิติเพียงเพจเดียวเพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน ในช่วงเวลานั้น ผู้ใช้งานมักจะเป็นผู้อ่านที่ได...
google fonts opengraph color
Google Fonts คืออะไร? ฟอนต์ฟรีพร้อมใช้งานจาก Google
สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จัก Google Fonts ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล Fonts ฟรีจากทาง Google ในบทความนี้เราจะพาไปสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับ Google Fonts ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักออกแบบที่ต้องการความหลากหลายและ...
ตัวอย่างการ Typography ของ Aleksandar Popovski
ฟอนต์ (Font) คืออะไร? พร้อมแหล่งโหลดฟ้อนต์ฟรี!
แบบอักษรหรือ “Font” เป็นสิ่งที่เราพบเห็นทุกวันในชีวิตประจำวันของเรา แต่บางครั้งอาจจะไม่เคยคิดถึงถึงความสำคัญของมันได้ เนื่องจากมันมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและการแสดงผลข้อความที่เป็นไปได้ทั้...
KNmasters รับทำเว็บไซต์ WordPress SEO Backlink และการตลาดออนไลน์
Typeface คืออะไร?
ไทป์เฟซหรือ Typeface เป็นส่วนสำคัญของกราฟิกดีไซน์และออกแบบตัวอักษรที่มีผลกระทบต่อลักษณะรูปร่างและความสวยงามของข้อความในงานต่างๆ ตัวอักษรที่ใช้ในการออกแบบต้องมีลักษณะที่เหมาะสมและสื่อถึงความหมายหรือสไต...
What is WordPress
WordPress คืออะไร? ทำไมจึงได้รับความนิยมในการใช้ทำเว็บไซต์
ในยุคปัจจุบัน เราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันแล้ว นักวิชาการด้านไอทีและผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซีได้รายงานสถิติที่เสนอให้เราทราบว่า อัตราส่วนการใช...
html system websites concept (Website)
เว็บไซต์ (Website) คืออะไร?
ในยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน เว็บไซต์กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญและไม่แพ้สำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา แต่เพียงคนหนึ่งเพียงคนเดียวที่ยังสงสัยเกี่ยวกับคำว่...
KN 
Masters

KNmasters เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ที่พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณจนถึงขีดสุดที่เป็นไปได้ ไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ เราพร้อมที่จะสนับสนุนการตลาดออนไลน์ของคุณเพราะเรามีความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้เรายังมีบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบกราฟิก และออกแบบเว็บไซต์ เราพร้อมที่จะดูแลคุณตลอดเวลา หากคุณสนใจสามารถติดต่อเราได้เลย เรายินดีที่จะช่วยเสมอในการเติบโตและสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ

Menu

Contact

Services

Host & Domain

KNmasters Digital Business Solution | บริการด้านการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ Copyright ©2020 All rights reserved. Present by KNmasters.